پنجشنبه 5 خرداد 1401  
برگزیده
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
تماس با ما
1398/8/4 شنبه شماره تلفن‌های واحد انار
کد شهرستان انار: ۰۳۴

تلفن‌ها:
۳۴۳۸۱۴۴۴
۳۴۳۸۶۴۴۴
۳۴۳۸۶۴۴۳
۳۴۳۸۶۴۴۷

فاکس:
۳۴۳۸۶۱۴۴
فرم ها
بيشتر
اخبار
بيشتر
برنامه کلاسی
بيشتر
میانترم ها
بيشتر
فرهنگی و دانشجویی
بيشتر
تصاویر
بيشتر
رشته های تحصیلی
1398/8/4 شنبه رشته های فعال دانشگاه پیام نور انار
     
ردیف نام رشته های دایر
1 حقوق
2 حسابداری
3 مدیریت دولتی
4 مدیریت بازرگانی
5 اقتصاد نظری
6  فقه و مبانی حقوق اسلامی
7 مهندسی کامپیوتر
8 علوم کامپیوتر
9 مهندسی صنایع
10 زسیت شناسی سلولی مولکولی
11 علوم و مهندسی آب
بيشتر
درباره دانشگاه
پیوندها