1403/4/15 جمعه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور : تمدید انتخاب واحد
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور : تمدید انتخاب واحد

.

قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور : تمدید انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور : تمدید انتخاب واحد
انتخاب واحد ترم تابستان تا 14 تيرماه تمديد شد
به گزارش روابط عمومی امكان انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان تا تاریخ 14 تيرماه 1403 در سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir  تمديد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ