رشته های تحصیلی
1401/8/3 سه‌شنبه رشته های فعال دانشگاه پیام نور انار
     
ردیف

نام رشته های دایر

1 حقوق
2 حسابداری
3 مدیریت دولتی
4 مدیریت بازرگانی
5 روانشناسی
6 علوم تربیتی
7 مهندسی کامپیوتر
8 علوم و مهندسی محیط زیست
9 مترجمی زبان انگلیسی
1
نسخه قابل چاپ