اخبار
1403/1/29 چهارشنبهقابل توجه دانشجویان جدیدالورود
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
امکان پذیرش غیر حضوری،ثبت نام و مهمانی دانشجویان ورودی جدید تا ۲۹فروردین تمدید شد.

.

قابل توجه دانشجویان جدیدالورودامکان پذیرش غیر حضوری،ثبت نام و مهمانی دانشجویان ورودی جدید تا ۲۹فروردین تمدید شد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر