1402/11/21 شنبه
قابل توجه دانشجویان گرامی: حذف و اضافه
آغاز حذف و اضافه دروس از 16 بهمن ماه

.

آغاز حذف و اضافه دروس از 16 بهمن ماه
امکان انتخاب واحد و حذف و اضافه دروس در نیمسال بهمن1402، از تاریخ 16 بهمن ماه الی 28 بهمن ماه در سامانه گلستان به آدرس :Reg.pnu.ac.ir فراهم گردید.

 
 
امتیاز دهی
    
 
 
نسخه قابل چاپ

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ