اخبار
اطلاعیه شماره دو درباره کلاس‌های الکترونیکی
♦♦برنامه زمان بندی دروس عادی  شما که به صورت الکترونیکی ارائه میگردد، همراه با لینک ورود به کلاس درس، در سایت kerman.pnu.ac.ir و همچنین شبکه های اجتماعی روابط عمومی استان به آدرس kermanpnuk  اطلاع رسانی میگردد.

♦♦شروع کلاس ها الکترونیکی  از طریق پیامک به کلیه دانشجویان استان کرمان اطلاع رسانی خواهدشد.(همان شماره همراهی  که در سایت گلستان ثبت نموده اید )

♦️♦️با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه مجازی می باشد این زیر ساخت وجود دارد که دروس دانشجویان به صورت الکترونیکی و مجازی برگزار شود لذا حذف ترم نخواهیم داشت و با کمک خدا انشالله این ترم را هم با موفقیت به پایان می رسانیم.

♦️♦️کلاس های عملی به صورت فشرده در ماه بعد برگزار خواهد شد  

♦️♦️جلسات دفاع دانشجویان مقطع ارشد به صورت ویدئو کنفرانس برگزار  خواهد شد. 

♦️♦️نیازی به اقدام دانشجویان در سیستم گلستان جهت تغییر دروس خود از عادی به الکترونیکی نمی باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر