اطلاعیه ها
بيشتر
تابلو اعلانات
بيشتر
فرم ها
بيشتر
تماس با ما
شماره های تلفن های واحد
 
کد شهرستان انار034

تلفن: 34381444-343864444-34386443-34386447

فاکس:34386144
 
 
بنر 1
 
 
پیوندها
برنامه کلاسی
بيشتر
میانترم ها
بيشتر
فرهنگی و دانشجویی
بيشتر
تصوير ها
رشته های تحصیلی
رشته های فعال دانشگاه پیام نور انار
     
ردیف نام رشته های دایر
1 حقوق
2 حسابداری
3 مدیریت دولتی
4 مدیریت بازرگانی
5 اقتصاد نظری
6  فقه و مبانی حقوق اسلامی
7 مهندسی کامپیوتر
8 علوم کامپیوتر
9 مهندسی صنایع
10 زسیت شناسی سلولی مولکولی
11 علوم و مهندسی آب
درباره دانشگاه
اسکرولر