اخبار
تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 97-96
ارزیابی کیفیت تدریس اساتید
رویداد تولید محتوای دیجیتال
کانال رسمی اخبار و رویدادهای دانشگاه
افزایش نمره آزمون میان نیمسال به 8 نمره
تاریخ امتحانات میانترم دروس استاد مهدی نژاد
جشنواره ملی قرآن و عترت و طرح ملی ملکوت
کلاس جبرانی درس اصول فقه 2
جابجایی کلاس درس حقوق تجارت4
انتخابات انجمن های علمی و کانون های دانشگاه
جذب و استخدام قهرمانان مشمول
تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم
اصلاحیه برنامه کلاسی رشته های حسابداری و مدیریت
کلاس های جبرانی استاد ایرانمنش
 اصلاحیه برنامه کلاسی رشته حقوق
قابل توجه پذیرفته شدگان  مقطع  کارشناسی
لزوم دریافت تاییدیه تحصیلی جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی
1