برنامه کلاسی
ارم
تاریخ امتحانات میانترم دروس استاد مهدی نژاد  

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحانات میانترم دروس  استاد مهدی نژاد به شرح ذیل می باشد

 

نام درس

تاریخ میانترم

ساعت

ملاحظات

حقوق اساسی3

27/9/1396

10-8

از صفحه 51 تا صفحه 148

حقوق اداری2

13/9/1396

12-10

از صفحه 238تا صفحه 324

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر